Bijdragen aan een beter milieu

Naast de verschillende stappen die we al hebben genomen om onze productie en merchandising te verbeteren, voeren we duurzame oplossingen in om ons energieverbruik omlaag te brengen.

Energiebesparing

We zoeken naar duurzame oplossingen en willen onze prestaties verbeteren. Om dat doel te realiseren, hebben we professionals ingeschakeld voor de ontwikkeling van een energie-audit.
En er staat nog meer op de agenda. Voorbeelden van waar we mee bezig zijn:

 • We vervangen de lampen in onze gebouwen door ledlampen. Deze lampen verbruiken drie keer minder energie dan spaarlampen en negen keer minder dan gloeilampen. Daarnaast zijn in gemeenschappelijke ruimten bewegingssensors geïnstalleerd, zodat in ongebruikte delen van gebouwen niet langer onnodig verlichting brandt.
 • Voor de omgang met computers zijn een aantal best practices ingevoerd, bijvoorbeeld 's avonds alle pc's uitschakelen om energie te besparen.

Doelstelling papierloos werken en digitalisering

Door de invoering van MOREL PLAY – een digitaal instrument dat tien jaar geleden intern werd ontwikkeld – werken onze vertegenwoordigers uitsluitend op tablets en telefoons.
Sinds de invoering van dit instrument zijn we ons ook op andere vlakken blijven inzetten om ons papiergebruik nog verder terug te dringen. Voorbeelden zijn:

 • Afschaffing van onze fysieke catalogi en papieren nieuwsbrieven (34.000 per jaar)
 • Dematerialisatie van onze facturen (75% van onze klanten), loonstroken en de onkostendeclaraties van onze vertegenwoordigers
 • Ontwikkeling van een virtuele showroom naar aanleiding van de coronapandemie, waardoor we in contact kunnen blijven met onze meeste klanten
  Deze maatregelen zijn een groot succes en we zijn dan ook van plan om ermee door te gaan.

Beter afvalbeheer

Als industrieel bedrijf werken we aan een deugdelijke en zo veel mogelijk lokale aanpak van ons afvalbeheer.
We werken daarbij samen met verschillende partners en organisaties, zoals:

 • ALCG: een organisatie die zich inzet voor arbeidsre-integratie en mensen ondersteunt bij een terugkeer naar werk. ALCG is verantwoordelijk voor ons karton en papier.
 • TEHP: onze partner die maskers op onze locatie inzamelt om te voorkomen dat deze in het milieu terechtkomen.

 • Jura Recycling: verwerkt ons metaalafval en is gespecialiseerd in recycling en de circulaire economie.
 • RECUPAL: gevestigd in de Jura. Zamelt onze pallets in, repareert ze en brengt ze terug in circulatie, zodat ze een tweede leven krijgen. RECUPAL recyclet ook onze printercartridges.
 • DECHAMBOUX SA: slaat de verdunningsmiddelen op die worden gebruikt voor onze tampondrukkerijen en is verantwoordelijk voor de verwerking van het afvalwater van onze ultrasonische reinigingsmachine.
 • ZACK: hier gaat onze overtollige computerapparatuur naartoe; ons computerpark wordt regelmatig vernieuwd. Deze solidariteitsorganisatie zet zich in voor een circulaire economie waarin dit soort materialen terug in de kringloop worden gebracht en een tweede leven krijgen.

MOREL en biodiversiteit

Ons hoofdkantoor ligt midden in de natuur en bevindt zich op een ideale locatie voor de biodiversiteit.

In samenwerking met een lokale bijenhouder zijn twaalf bijenkasten geplaatst. De honing wordt geoogst en ter plaatse verpakt, waarna hij aan onze klanten en partners wordt aangeboden.

Voor 2022 werken we aan een gedifferentieerd beheer van onze groene ruimten, bijvoorbeeld door vogelhuisjes en insectenhotels te plaatsen.